Selvbetaler

Ved udeblivelse eller afbud mindre end 24 timer før opkræves fuld pris for konsultationen.

1. Vurderings-/udredningssamtale + 2. Udredningssamtale 3.500 kr

Ved første konsultation indhentes oplysninger om aktuelle og tidligere sygdomsbillede. Ligeledes spørges til aktuelle medicin, misbrug, sygdom i familien og fysisk sygdom. På denne baggrund, kan der gives et bud på den videre udredning og behandling. I enkelte tilfælde tilbydes opstart af medicinsk behandling ved første konsultation.

Ved anden konsultation indhentes supplerende oplysninger, således at der kan stilles en diagnose. Denne ligger til grund for den videre behandling. Den videre behandling kan være medicinsk eller i form af psykoterapi/psykoedukation (lære om sygdommen). I enkelte tilfælde kan udfaldet være, at der ikke anbefales en behandling. Dette er dog ofte afklaret ved første konsultation.

 

Opfølgning på medicinsk behandling 1.000 kr

Konsultation med fokus på virkning og bivirkning af opstartet medicin. Varighed 15-30 min.

 

Psykoterapi ved psykiater 1.500 kr.

Psykoterapi ved sygeplejerske 800 kr.

Konsultationer med terapi varer 35-45 min. Såfremt der er opstartet samtidig medicinsk behandling, følges der ligeledes op på denne.

Psykoedukation ved sygeplejerske 600 kr.

Undervisning i forståelse af sygdom, således at man bliver bedre til at håndtere denne i hverdagen. Undervisningen kan være individuel eller i gruppe.

 

Second opinion 10.000 kr.

Hvis du tidligere har fået stillet en diagnose indenfor de psykiatriske lidelser eller tidligere har fået lavet en speciallægeerklæring, kan der gives en second opinion på disse. Relevant journal-materiale eller erklæringer, skal fremsendes inden undersøgelsen.