Kommuner og forsikring

Psykiatrisk vurdering 4.500 kr.

Det vurderes, om der er tale om en diagnose indenfor det psykiatriske spektrum. Det vurderes, om lidelsen er behandlingskrævende, og der gives et overordnet bud på behandling. Prognosen og det typiske forløb for lidelsen beskrives. I mere komplekse sager – eller når der er tale om comorbiditet (samtidig anden psykisk eller fysisk lidelse) – gives anvisning om/anbefaling af videre udredning.

Vurderingen kan udføres af psykolog eller læge (med relevant psykiatrisk erfaring). Indholdet gennemlæses og godkendes af speciallæge i psykiatri. Udarbejdende psykolog eller læge har adgang til løbende at drøfte indholdet med speciallægen.

Speciallægeerklæring 11-13.000 kr.

Forud for mødet med patienten indhentes alle relevante vurderinger, tidligere testningsresultater og erklæringer. Ligeledes indhentes epikriser fra psykiatriske afdelinger og ambulatorier. Desuden oplysninger fra kommunale sagsbehandlere, jobcenter mv. Ved samtale med patienten indhentes oplysninger fysisk og psykisk sygehistorie, udvikling, familiære dispositioner, misbrug, egen oplevelse at tidligere udredning og behandling samt en beskrivelse af det aktuelle sygdomsbillede. På denne baggrund afgives en erklæring med angivelse af diagnose(-r), prognose, evt. skånehensyn og en anbefaling ift. fremadrettet behandling. Der kan ligeledes peges på behov for yderligere udredning ved eksempelvis neuropsykolog eller for fysisk lidelse.

De indledende oplysninger (ved samtale med patienten og evt. pårørende) kan indhentes af psykolog, sygeplejerske eller læge (med relevant psykiatrisk erfaring). På baggrund af disse oplysninger foretages vurdering (ved samtale med patienten) af det aktuelle sygdomsbillede og der udfærdiges erklæring af speciallæge i psykiatri.