Kontakt

Telefon: 91 11 11 61

Telefontid

Alle hverdage undtaget onsdag mellem kl. 9-11 (booking af tid) – besvares af lægesekretær.

Onsdag fra kl. 9-11 (for patienter med igangværende forløb) – besvares af sygeplejerske.

Mail
info@psykiater-fischer.dk

Medarbejdere

Speciallæge i psykiatri Claus Fischer: claus@psykiater-fischer.dk

Sygeplejerske Malou Jensen.

Lægesekretær Anne-Grethe Billenstein: ag@psykiater-fischer.dk

Afbud

Ved behov for at melde afbud til en aftalt tid, kan det gøres på nedenstående mail:

afbud@psykiater-fischer.dk

Det er ikke muligt at melde afbud via SMS.
Ved udeblivelse eller gentagne afbud afsluttes forløbet.

Ved akut behov udenfor klinikkens telefontid rettes kontakt til praktiserende læge eller vagtlæge.