Kontakt Skb

Telefon: 91 11 11 61

Telefontid

Fredag kl. 9-12 (booking af tid) – besvares af lægesekretær.

Onsdag fra kl. 10-11 (for patienter med igangværende forløb) – besvares af sygeplejerske.

Mail
info@psykiater-fischer.dk

Medarbejdere
Speciallæge i psykiatri Ellen Fischer: ellen@psykiater-fischer.dk

Lægesekretær Malene Bøegh: malene@psykiater-fischer.dk

Afbud

Ved behov for at melde afbud til en aftalt tid, kan det gøres på nedenstående mail:

afbud@psykiater-fischer.dk

Det er ikke muligt at melde afbud via SMS. Ny tid skal bookes ved telefonisk henvendelse.
Ved udeblivelse eller gentagne afbud afsluttes forløbet.

Ved akut behov udenfor klinikkens telefontid rettes kontakt til praktiserende læge eller vagtlæge.